Ledig stilling

Vi søker Driftsansvarlig til kulturscenen Spor 5.


ARBEIDSOPPGAVER

  • planlegge for god praktisk gjennomføring av alle arrangement på Spor 5
  • utvikle utleiedelen av Spor 5 inklusiv kontakt med leietakere
  • bardrift inkl. kasseoppgjør, innkjøp, vaktlister m.m.
  • økonomi – regnskap/budsjett for virksomheten
  • salg og markedsføring av Spor 5 og stedets arrangementer.
  • oppfølging/kontroll med husets tekniske utstyr
  • koordinere program/aktivitet på Spor 5 med SJFs andre enheter.

EGENSKAPER

  • ha god samarbeids- og koordineringsevne
  • være strukturert og målrettet
  • være salgs- og resultatorientert
  • evne til å utvikle/bygge gode team internt
  • kunne utvikle gode nettverk med organisasjoner/samarbeidspartnere
  • forståelse for og interesse for kulturfeltet.

Driftsansvarlig bør ha eller ta skjenkeprøven.

Driftansvarlig understøttes av styringsgruppe/ressursgruppe for Spor 5 og driftsansvarlig vil ha tett samarbeid med organisasjonens andre enheter.

Driftsansvarlig rapporterer til styret i SJF. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen:
Helleik Kvinnesland (SJF) tlf. 51 84 66 68 / 905 68 107

Søknadsfrist 18. september. Søknad sendes til helleik@maijazz.no eller til Stavanger jazzforum,
Pb 6, 4001 Stavanger

Snarlig tiltredelse

OM SPOR 5

Stavanger jazzforum har siden september 2013 drevet kultur- scenen Spor 5. Spor 5 er hovedscene for Stavanger jazzforums konserter, men har også en god del utleie fortrinnsvis til andre kulturaktører. Spor 5 er sentralt plassert ved Byterminalen i Stavanger, har en publikumskapasitet på 200 og lokalet er godt teknisk utstyrt. Det blir i år arrangert rundt 200 arrangementer. Spor 5 er gradvis blitt oppgradert og utviklet, men for å ytterligere profesjonalisere og forbedre driften søker vi nå etter driftsansvarlig for Spor 5 som er en nyopprettet stilling.

Vi ønsker å utvikle driften og å få til enda flere eksterne arrangement/nye leietakere for på den måte sikre et godt driftsgrunnlag for Spor 5 og samtidig være med på å bygge en god kulturscene.

andre artikler